– Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny

Już nie długo na terenie naszej Gminy odbędzie się Powszechny Spis Rolny.

Badanie to daje możliwość zebrania wielu danych i pokazania struktury gospodarstw rolnych. Dostarczy ono szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju oraz zapewni bazę informacyjną konieczną dla realizacji polityki rolnej i społecznej na wsi. Dzięki niemu możliwe będzie przeprowadzenie analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.

Zebrane zostaną dane dotyczące m.in. osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia i wielkości gospodarstw, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, charakterystyki infrastruktury rolniczej (rodzaju budynków gospodarskich, sprzętu), pracy w gospodarstwie członków rodziny i pracowników najemnych.

Metodami zbierania danych w spisie będą samospis internetowy, a także odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym oraz bezpośrednim przeprowadzonym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Dane zebrane w ramach badania będą objęte tajemnicą statystyczną. Oznacza to, iż będą one mogły być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych. Zabronione będzie udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów.

ulotka na temat powszechnego spisu rolnego

Mat.: bip.kprm.gov.pl / fot. bydgoszcz.stat.gov.pl

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry