– „Prace konserwatorskie dotyczące elewacji wschodniej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”

„Prace konserwatorskie dotyczące elewacji wschodniej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Prace konserwatorskie dotyczące elewacji wschodniej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”, dofinansowane w kwocie 423.360,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Prace dotyczyć będą elewacji wschodniej ze szczytem wschodnim kościoła wraz z jego częścią zachodnią od strony dachu oraz fragmentem ściany bocznej.
Opis planowanych prac: konserwacja lica ceglanego z tynkowanymi blendami i fryzem oraz elementami drewnianymi i metalowymi, konserwacja kamiennego cokołu oraz usunięcie cementowej opaski w przyziemiu.
Planowane zabiegi konserwatorskie: dezynfekcja powierzchni, usunięcie wtórnych uszczelniających zapraw (spoiny, tynki w blendach i na fryzie) oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków cegieł i ceramicznych kształtek, częściowa wymiana znacznie zdezintegrowanych cegieł oraz kształtek na nowe, uzupełnienie ubytków spoin, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja powierzchni, wymiana wtórnego tynku blend i fryzu na zaprawy wapienno-trassowe oraz ewentualne odtworzenie lub rekonstrukcja dekoracji maswerkowej w blendach i na fryzie, konserwacja drewnianych żaluzji oraz metalowej iglicy z wiatrowskazem i krzyżem, usuniecie opaski betonowej i wykonanie opaski z tłucznia kamiennego.

Planowany koszt całkowity zadania wynosi: 432.000,00 zł

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry