– „Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”

„Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”, dofinansowane w kwocie 143.080,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadanie dotyczy fragmentu ściany południowej kościoła od narożnika południowo-zachodniego do kruchty południowej oraz zachodnia ściana kruchty południowej. Planowane prace: konserwacja lica ceglanego (fragment elewacji południowej kościoła i ściana zachodnia kruchty południowej) z tynkowanymi blendami i fryzem oraz elementami drewnianymi (gzyms wieńczący), konserwacja kamiennego cokołu oraz usunięcie cementowej opaski w przyziemiu. Planowane zabiegi konserwatorskie: dezynfekcja powierzchni, usunięcie wtórnych uszczelniających zapraw (spoiny, tynki w blendach i na fryzie), oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków cegieł i ceramicznych kształtek, częściowa wymiana znacznie zdezintegrowanych cegieł oraz kształtek na nowe, uzupełnienie ubytków spoin, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja powierzchni, wymiana wtórnego tynku w blendach i na fryzie na zaprawy wapienno-trassowe oraz ewentualne odtworzenie dekoracji maswerkowej blend i fryzu, konserwacja elementów drewnianych, usunięcie opaski betonowej i wykonanie opaski z tłucznia kamiennego.

Planowany koszt całkowity zadania wynosi: 146.000,00 zł

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry