– Preferencyjny zakup węgla na 2023 rok

Preferencyjny zakup węgla na 2023 rok

Przypominamy, że do 15 kwietnia 2023 r., mieszkańcy Gminy Zbiczno mogą składać wnioski o preferencyjny zakup węgla.

Wnioski w sprawie zakupu węgla po preferencyjnych cenach będą przyjmowane w pok. Nr 5 (parter) Urzędu Gminy Zbiczno przy ulicy Szosa Brodnicka 53, w godz. 7:15 – 15:00, wtorek 7:15. – 16:15.

Wniosek można złożyć również:
• listownie – na adres Urząd Gminy Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno.
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej: *6k7kk56mfd/SkrytkaESP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

Ważne:
• Osoby, które zakupiły I transzę węgla w 2022 r. mogą wnioskować o II transzę węgla w 2023 r.
• Osoby, które nie zakupiły węgla w 2022 r. mogą złożyć wniosek o maksymalny limit węgla – 3 tony.
• W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego, która pozostała do wykorzystania, czyli limitu 3 ton. Limit ten dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych, które były uprawnione do zakupu paliwa stałego w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Przypominamy:
Aby zakupić węgiel od Gminy Zbiczno:
Należy dokonać wpłaty w kasie Urzędu Gminy, codziennie w godzinach 8.00 – 12.00. Następnie po otrzymaniu faktury wnioskodawca zostanie skierowany do wskazanego składu węgla. Dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Zbiczno zajmuje się:

Firma Koncpasz H. Dembek
Pokrzydowo 24
tel. 56 498 58 12

Cena za groszek i orzech przedstawia się następująco:
• 1000 kg  – 2000,00 zł
• 1500 kg  – 3000,00 zł

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry