– Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry