– Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych ws. „Rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Do góry