– “Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”

“Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. “Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”, dofinansowane w kwocie 835.851,06 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt całkowity wyniósł: 879.843,23 zł.

Inwestycja polegała na przebudowie części drogi gruntowej poprzez zmianę nawierzchni na bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 4,5 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry