– Przebudowa drogi w Sumowie

Przebudowa drogi w Sumowie

 

Urząd Gminy w Zbicznie informuje, iż w miejscowości Sumowo realizowana jest operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Realizacja zadania ma na celu przebudowanie drogi gminnej na odcinku 682 m i 151 m na odcinku drogi powiatowej, co daje łącznie 0,833 km. Inwestycja poprawi komfort korzystania z drogi przez jej użytkowników.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry