– “Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

“Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej “, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie polegać będzie na przebudowie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię ulepszoną bitumiczną. W przypadku zbyt wąskich pasów dróg przebudowa będzie wiązała się również z rozbudową drogi. Wiele odcinków dróg gminnych wymaga poprawy nawierzchni poprzez wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej ułożonej w korycie o zagęszczonym i wyprofilowanym dnie oraz ułożoną warstwą z piasku oddzielającym dno koryta od dolnej części nawierzchni tłuczniowej. W takiej technologii planuje się wykonać ok. 5 kilometrów dróg gminnych.

Planowany koszt całkowity zadania wynosi: 5.000.000,00 zł

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry