– “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”

“Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”, dofinansowane w kwocie 330.781,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno o nawierzchni z betonu asfaltowego. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprawę nawierzchni jezdni oraz uregulowanie odpływu wód opadowych. Zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 4,5m wraz z poboczami z kruszywa łamanego, przebudowę zjazdów oraz wprowadzenie organizacji ruchu. Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 1000 mb.

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj
Do góry