– Przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie

Przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie

W dniu 21 grudnia 2020 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie odbyło się przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego przez Gminę Zbiczno w związku z realizacją zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Celem realizacji projektu jest zwiększenie potencjału ratowniczego jednostki OSP Zbiczno.
Gmina Zbiczno otrzymała dotację w wysokości 20.000 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość sprzętu zakupionego na potrzeby OSP Zbiczno wynosi 20.200 zł. Pozyskano m.in. prądownicę, ubrania specjalne, rękawice i buty strażackie, kominiarki oraz węże tłoczne. Pani Magdalena Golubska, Wójt Gminy Zbiczno w asyście Pana Mariusza Klonowskiego, Sekretarza Gminy, przekazała pozyskane wyposażenie na ręce władz OSP Zbiczno, które reprezentował Prezes dh Roman Kowalski, oraz Skarbnik dh Andrzej Ostrowski.

 
 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry