– Przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie

Przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie

W dniu 21 grudnia 2020 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie odbyło się przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego przez Gminę Zbiczno w związku z realizacją zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Celem realizacji projektu jest zwiększenie potencjału ratowniczego jednostki OSP Zbiczno.
Gmina Zbiczno otrzymała dotację w wysokości 20.000 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość sprzętu zakupionego na potrzeby OSP Zbiczno wynosi 20.200 zł. Pozyskano m.in. prądownicę, ubrania specjalne, rękawice i buty strażackie, kominiarki oraz węże tłoczne. Pani Magdalena Golubska, Wójt Gminy Zbiczno w asyście Pana Mariusza Klonowskiego, Sekretarza Gminy, przekazała pozyskane wyposażenie na ręce władz OSP Zbiczno, które reprezentował Prezes dh Roman Kowalski, oraz Skarbnik dh Andrzej Ostrowski.

 
 

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj
Do góry