– Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Zbicznie

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Zbicznie

Urząd Gminy w Zbicznie otrzymał akredytację Ministra Cyfryzacji na prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilii Zaufanych. Profil potwierdzać można w godzinach pracy Urzędu w pokoju numer 7 (sekretariat).

Czym jest profil zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla podpisu elektroniczne­go. Profil zaufany to metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej lub telefon komórkowy (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych – np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl lub www.pz.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z urzędów pełniących rolę Punktu Potwierdzającego – niezależnie od miejsca zameldowania.

Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat. Ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres kolejnych 3 lat. Przedłużenia dokonać można w wybranym punkcie potwierdzającym.

Zapraszamy mieszkańców gminy Zbiczno do korzystania z usług Punktu Potwierdzającego przy Urzędzie Gminy w Zbicznie.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry