– „Remont części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie”

„Remont części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Remont części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie”, dofinansowane w kwocie 230.629,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na remoncie odcinka drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego w Zastawiu poprzez ułożenie warstwy wyrównawczo-profilującej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 3 cm na jedzni, remont zjazdów poprzez ułożenie podpyspki piaskowej o grub. 20 cm, podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o grub. 20 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 3 cm, a także remont poboczy poprzez ułożenie podsypki piaskowej o grub. 15 cm (szer. 0,5 m) i warstwy z kruszywa łamanego stab. mechnicznie o grub. 15 cm (szer. 0,5m) i odtworzenie rowów. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprawę nawierzchni jezdni oraz uregulowanie odpływu wód opadowych. Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 401 mb.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry