– RENEGADE-SAREX 2021

RENEGADE-SAREX 2021

Wójt Gminy Zbiczno informuje, że w dniach 17-21 maja br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie Renegade-Sarex-21. W tych dniach na terenie powiatu brodnickiego mogą być emitowane za pomocą syren sygnały w celu ogłoszenia alarmu zagrożenia z powietrza oraz jego odwołania.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie „Renegade”, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku.

W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty –  oznaczający odwołanie alarmu.

Jeśli sygnały zostaną wyemitowane, prosimy potraktować je jako ćwiczebne oraz nie podejmować w związku z nimi żadnych działań.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry