– Rolniku! Oddaj opakowanie po środkach ochrony roślin do sklepu

Rolniku! Oddaj opakowanie po środkach ochrony roślin do sklepu

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przypomina rolnikom o obowiązku zwracania opakowań po środkach ochrony roślin do sklepów. Każde inne postępowanie z odpadami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, stanowi naruszenie prawa i nie powinno mieć miejsca. W przypadku pustych opakowań po środkach ochrony roślin, ich przekazanie do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Rolnicy, którzy oddają opakowania powinni prosić o dokument potwierdzający zwrot opakowań, który potwierdzi, że postąpili z opakowaniami w sposób zgodny z prawem.

rolniku nie lam prawa

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry