– Rozpoczynamy proces konsultacji Strategii Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”

Rozpoczynamy proces konsultacji Strategii Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”

W ramach zainicjowanej współpracy samorządy: Gmina Zbiczno, Gmina Brodnica, Gmina Brzozie, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, Gmina Osiek, Gmina Wąpielsk, Gmina Bobrowo, Powiat Brodnicki, stanowiące razem Partnerstwo „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”, przy udziale Związku Miast Polskich, podjęły działania w celu wypracowania wspólnej strategii rozwojowej wraz z propozycjami rozwiązań kluczowych dla tego obszaru.

W ramach procesu uspołecznienia, przedmiotowy dokument zostaje przekazany do zaopiniowania przedstawicieli lokalnego środowiska, reprezentującego kluczowych interesariuszy tego obszaru. Dlatego też w imieniu władz samorządów będących członkami Partnerstwa zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Partnerstwa oraz zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń do przedmiotowego dokumentu.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza uwag w terminie do dnia 16 września 2021 r. Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: k.ladzik@zbiczno.pl lub jakub.jazwiec@zmp.poznan.pl, w tytule maila wpisując: Uspołecznienie – Strategia.

Dziękujemy za wszystkie Państwa sugestie, zostaną one wzięte pod uwagę podczas przygotowania ostatecznej wersji Strategii.

Do pobrania:

Projekt Strategii Partnerstwa

Formularz uwag

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry