– Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania

Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania

Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 15 lipca 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpieniu go nowym w postaci m.in. kotła na paliwo stałe, kotła olejowego, czy gazowego. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Zbiczno wynosi do 2.000 zł. Limit środków w budżecie jest ograniczony, w związku z tym decyduje kolejność wpływu wniosku do Kancelarii Podawczej w Urzędzie Gminy w Zbicznie, pokój nr 5.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 9 oraz pod nr telefonu 56 49 393 23.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XLIV/258/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania, zmieniona uchwałą Nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3020, 4312, 4881).

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy oraz pod linkiem:
http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/ogloszenie-nr-342019-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-20-marca-2019-roku-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dla-przedsiewziecia-p/

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry