– Ruszył nabór wniosków dot. badania gleb rolniczych

Ruszył nabór wniosków dot. badania gleb rolniczych

Informujemy, że rolnicy mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zbicznie na wykonanie badań gleb rolniczych w 2024 r. Zadanie będzie realizowane przez Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Zbicznie, pok. nr 9,  do dnia 29.02.2024 r.

Zainteresowani rolnicy muszą spełniać jednocześnie poniższe warunki:

  1. Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego muszą być położone na terenie Gminy Zbiczno.
  2. Limit próbek na gospodarstwo: nie więcej niż 20 próbek z jednego gospodarstwa oraz nie więcej niż 1 próbka na 1 ha gruntu.
  3. Osoby zainteresowane mogą złożyć jeden wniosek nie częściej niż raz na dwa lata – na grunty, wniosek może być złożyć jedynie właściciel gospodarstwa.
  4. Dopłata rolników będzie wynosić 5,00 zł do każdej próbki.
  5. Zakres analityczny obejmować będzie:  odczyn, zawartość fosforu, potasu i magnezu.

WNIOSEK DO POBRANIA

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry