– Składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

Składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

Rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania (wymarznięcia) informujemy o możliwości złożenia wniosku do Wójta Gminy Zbiczno o oszacowanie powstałych szkód. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbicznie, w terminie do dnia 31 marca 2016 roku (wzór wniosku do pobrania u sołtysa, w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Zbicznie lub na stronie internetowej www.bip.zbiczno.ug.gov.pl pod linkiem: http://www.bip.zbiczno.ug.gov.pl/upload/file/ogloszenia/2016/ogloszenie_112_2016_zal_282.pdf
Jednocześnie nadmieniamy, że zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi komisja może oszacować straty maksymalnie do 50% – nawet w przypadku całkowitej likwidacji plantacji (przeorania).

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry