– Spotkania konsultacyjne Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Spotkania konsultacyjne Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

W związku z przekazanymi informacjami o potrzebie weryfikacji wskaźników produktów, rezultatów, przedsięwzięć dla  wdrażanych operacji, procedur wyboru operacji i zastosowanych kryteriów wyboru operacji dla działań w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 oraz PO Ryby dla lat 2014 – 2020 w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedyskutujemy zasadność wprowadzenia zmian.
Poniżej podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ):

 

                          Błaszkiewicz Bogusław 

                          Prezes Zarządu

L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Bartniczka Sala Urzędu Gminy 21.03.2017 13.00
2 Bobrowo Sala Urzędu Gminy 24.03.2017 9.00
3 Brodnica Wiejski Dom Kultury w Karbowie 21.03.2017 9.00
4 Brzozie Sala Urzędu Gminy  21.03.2017 11.00
5 Górzno Dom Kultury ul. Rynek 14 A 23.03.2017 13.00
6 Jabłonowo Pom. Dom Kultury ul. Rynek 9 24.03.2017 11.00
7 Osiek Sala Urzędu Gminy 23.03.2017 9.00
8 Świedziebnia Sala Urzędu Gminy 23.03.2017 11.00
9 Zbiczno Sala Urzędu Gminy 24.03.2017 13.00
Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry