– Spotkanie informacyjne – Powszechny Spis Rolny 2020

Spotkanie informacyjne – Powszechny Spis Rolny 2020

Zapraszamy Rolników na spotkanie informacyjne dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego, które odbędzie się we wtorek 20 października o godz.10.
Aby do niego dołączyć, wystarczy kliknąć w link poniżej
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWYxZDI3OGYtZjQ2Yy00YTZlLWFlNWQtODFjNmVhNGJhNDNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252227548bda-f5ce-43c6-b0aa-7bd69e36e84a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252249c6a3a1-9728-4984-8346-2d41e955801f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=386f766a-7e07-49d0-a01b-02517350d600&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, a także pozwoli ono rozwiać wątpliwości związane z formularzem oraz kwestią dotyczącą bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry