– „Spotkanie informacyjno-edukacyjne – Czyste powietrze”

„Spotkanie informacyjno-edukacyjne – Czyste powietrze”

W piątek (12 października) w świetlicy GOKSiR w Zbicznie o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne poświęcone programowi „Czyste powietrze”.

Program zakłada udzielanie dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Spotkanie organizowane jest w ramach zadania pn. „Wsparcie zadań Ministra Środowiska w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu”.

Cykl spotkań dot. programu „Czyste powietrze” organizowany jest we wszystkich gminach w Polsce przy udziale ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.

Ulotka informacyjna ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: http://wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/news/news_390/1841_06_18_ms_czyste_powietrze_ulotka_v14(2).pdf

 

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry