– Sprawa dróg powiatowych na terenie gminy Zbiczno

Sprawa dróg powiatowych na terenie gminy Zbiczno

W związku z wieloletnimi zaniedbaniami Powiatu Brodnickiego w zakresie remontów dróg powiatowych,  przy braku reakcji ze strony Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Czesława Głowackiego oraz Starosty na liczne skargi mieszkańców gminy na stan dróg i poprawę bezpieczeństwa, a także bezskuteczne monity Urzędu Gminy Zbiczno w powyższych sprawach, jako wójt gminy Zbiczno pisemnie wezwałem Starostę Brodnickiego do:

  • naprawy i uzupełnienia kruszywem poboczy drogowych na drogach powiatowych nr 1825C relacji Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo oraz nr 1805C relacji Krotoszyny-Brodnica. Wykonana 10 lat temu inwestycja przy współudziale finansowym Gminy Zbiczno ulega sukcesywnemu niszczeniu poprzez brak należytego jej utrzymania.
  • zabezpieczenia poboczy drogowych na łukach kostką bazaltową w celu ograniczenia obłamywania krawędzi jezdni i wymywania poboczy gruntowych.
  • dokonania naprawy drogi Zbiczno-Sosno, gdyż powstałe na przestrzeni lat ubytki w jedni, spękania, obniżenia oraz wysadziny stanowią ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. W ostatnim czasie stan drogi pogorszyły ulewne deszcze, które wyszorowały pobocza tworząc niebezpieczne uskoki.
  • rozwiązanie problemu wód opadowych spływających z powierzchni drogi powiatowej na plaże nad jeziorem Sosno i zwrot kosztów jej naprawy. Utworzoną na zboczu skarpy rynną z betonowych koryt, od wielu lat spływają niewyobrażalne ilości wody, które szczególnie podczas gwałtownych opadów niszczą teren plaży przeznaczonej dla mieszkańców i turystów licznie przybywających do Gminy Zbiczno. Nasze prośby o interwencję nie przynoszą rezultatów.

W związku z powyższym oczekuję natychmiastowej interwencji ze strony Pana Starosty w przedmiotowej sprawie.

Sprawą zainteresowała się również prasa – link do artykułu:
http://www.czasbrodnicy.pl/czasbrodnicy/1,93191,23627173,wojt-z-pretensjami-do-starosty.html

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry