– Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Wójt Gminy Zbiczno informuje, że Gmina Zbiczno przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Wnioski o zakup mieszkańcy mogą składać od poniedziałku 7 listopada 2022 r.

Uprawniona do zakupu węgla jest osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego, na rzecz którego:

– wypłacono dodatek węglowy lub

– pozytywnie rozpatrzono wniosek na dodatek węglowy, lub

– dokonane zostało zgłoszenie głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioskować można o zakup

– maksymalnie 1,5 tony węgla typu groszek lub orzech na okres do 31.12.2022 r.

oraz

– maksymalnie 1,5 tony na okres od 01.01.2023 r.

(łącznie 3 tony na sezon grzewczy 2022/2023).

Cena węgla wynosi 2.000,00 zł/tona, płatne na podstawie faktury w kasie Urzędu Gminy (gotówką lub kartą).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno w kancelarii podawczej (parter, pokój nr 5) w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W drugim przypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym). Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy na korytarzu i w kancelarii podawczej urzędu (pokój nr 5) oraz do pobrania na stronie internetowej urzędu.

Do zakupu węgla na opisanych zasadach nie są uprawnione osoby, które dokonały zakupu paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony na sezon.

Sprzedaż węgla Gmina Zbiczno prowadzi w porozumieniu z firmą KONCPASZ Henryk Dembek z Pokrzydowa.

Pliki do pobrania

Plik Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
pdf WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO-Zbiczno 04/11/2022 08:15 156 KB 388
Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry