– Strażacy ze Zbiczna i Pokrzydowa doposażeni w nowy sprzęt

Strażacy ze Zbiczna i Pokrzydowa doposażeni w nowy sprzęt

Pod koniec ubiegłego roku jednostki OSP ze Zbiczna i Pokrzydowa zrealizowały zadanie pn. „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich” wraz z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników z Warszawy i Gminą Zbiczno. Strażacy ze Zbiczna otrzymali 10.000 dofinansowania z Funduszu oraz 2.000 zł dotacji z Gminy Zbiczno, za co przy udziale środków własnych zakupili 5 sztuk ubrania specjalnego Raptor NXT Gold, służącego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Z kolei jednostka OSP z Pokrzydowa otrzymała 9.000 zł dofinansowania z Funduszu i 1.000 dotacji z Gminy Zbiczno, za co także przy udziale środków własnych zakupiła 2 sztuki suchych skafandrów lodowo-ratowniczych Eques oraz zestaw uzupełniający torbę medyczną. Poza tym ostatnio, dzięki wsparciu Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy, jednostka pozyskała nożyce do akcji ratowniczo-gaśniczych o wartości ok. 12.000 zł.

Nowy sprzęt służyć będzie nie tylko mieszkańcom i turystom z terenu naszej Gminy, ale również poza nią, ponieważ obie jednostki wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Suche skafandry lodowo-ratownicze / fot. OSP Pokrzydowo
Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry