– Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – wniosek

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – wniosek

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. 

Świadczenie to przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat,

2) osiągnęła wiek:

a) w przypadku kobiet – 60 lat,

b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa będą wydawane przez Wójta Gminy Zbiczno na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Zbiczno, Wójt wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. W takiej sytuacji osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. prosimy o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do Urzędu Gminy po tym terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – 56 49 393 17 lub osobiście w pok. nr 5 kancelaria podawcza w Urzędzie Gminy Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno.

Wniosek do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Plik Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
pdf Wniosek - dodatek soltysa 29/06/2023 13:08 220 KB 128
Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry