– Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie – zalecenia służb weterynaryjnych

Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie – zalecenia służb weterynaryjnych

Gmina Zbiczno została wyznaczona jako obszar, na którym wyłożone zostaną szczepionki przeciwko wściekliźnie skierowane do wolno żyjących lisów.  Immunoprzynęty koloru zielono – brunatnego w kształcie ściętego stożka będą zrzucane z samolotów w okresie od 12 do 21 września 2022 roku. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
1. LIS jest głównym przenosicielem wścieklizny. Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów podjęta została akcja doustnego uodparniania populacji tych zwierząt poprzez wykładanie przynęt zawierających szczepionkę z żywym, osłabionym wirusem wścieklizny.
2. Akcja uodparniania lisów przeciwko wściekliźnie prowadzona jest raz w roku poprzez zrzuty z samolotów przynęt zawierających szczepionkę.
3. Zrzuty immunoprzynęt dokonywane są na obszarach nie zabudowanych: lasy, pola, łąki, nieużytki, będących miejscami bytowania i żerowania lisów.
4. Immunoprzynęty koloru zielono-brunatnego mają kształt ściętego stożka (batoników) o średnicy ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm; wykonane z masy mięsno – rybnej, zawierają zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) o pojemności ok. 2 ml z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie. Uodpornienie następuje po przegryzieniu przez lisa przynęty a tym samym pojemniczka ze szczepionką, która rozlewa się na błony śluzowe jamy ustnej zwierzęcia.
5. Szczepionka jest dopuszczona do uodparniania wyłącznie lisów, dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
6. Przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy.

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH WYKŁADANE SĄ IMMUNOPRZYNĘTY DO DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
• Nie należy dotykać i niszczyć napotkanych immunoprzynęt,
• Zagrożeniem dla człowieka może być bezpośredni kontakt immunoprzynęt z otwartymi ranami, otarciami skóry, śluzówkami jamy ustnej i nosa
oraz oczami,
• W każdym przypadku kontaktu człowieka z immunoprzynętą należy miejsca eksponowane przemyć wodą z mydłem i bezwzględnie powiadomić lekarza medycyny, stację „SANEPID-u” lub lekarza weterynarii,
• Zwierzęta domowe i gospodarskie, które zetknęły się z immunoprzynętą należy poddać badaniu i obserwacji. Obserwacja winna być przeprowadzona przez lekarza weterynarii, protokolarnie opisana z uwzględnieniem danych hodowcy oraz wszelkich jego spostrzeżeń dotyczących badanego zwierzęcia,
• Fakt podjęcia lekarsko-weterynaryjnej obserwacji zwierzęcia mającego kontakt z immunoprzynętą należy zgłosić właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, który ustali tok dalszego postępowania.

ABY AKCJA DOUSTNEGO SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZEBIEGAŁA BEZPIECZNIE I EFEKTYWNIE, PROSI SIĘ O:
• Nie wypuszczanie swobodnie psów i kotów oraz nie organizowanie polowań z psami w okresie 3 tygodni od wyłożenia szczepionki,
• Nie dotykanie, nie podnoszenie i nie niszczenie napotkanych immunoprzynęt,
• Zgłaszanie wszelkich kontaktów ludzi lub zwierząt domowych z immunoprzynętami w najbliższych przychodniach lekarskich, szpitalach zakaźnych,
stacjach ”SANEPID-u”, lecznicach weterynaryjnych lub Inspektoratach Weterynarii,
• Szczególne pouczenie dzieci o powyższych zasadach postępowania.

Zalecamy zapoznać się z komunikatem Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o akcji doustnego szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących oraz informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad postępowania w terenie, na którym wyłożono przynęty zawierające szczepionkę doustną przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry