– Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, których głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania.

Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego,  podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła. Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla KGW oraz ramowy program szkolenia zamieszczony jest w załącznikach.
Koła zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa z dopiskiem: KSOW – KGW lub pocztą elektroniczną (skan, fax): a.lidzka@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września br. (decyduje data wpływu/stempla pocztowego). Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem, dołączonym do niniejszego pisma.
Lista zakwalifikowanych kół w każdym województwie zostanie opublikowana w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji na stronie www.efrwp.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Aleksandra Lidzka, tel. 22  639 87 63, a.lidzka@efrwp.com.pl

Pliki do pobrania

Plik Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
pdf Formularz_zgloszeniowy_KGW_2020 11/09/2020 09:48 201 KB 228
pdf Ramowy program szkolenia 11/09/2020 09:48 492 KB 211
pdf Regulamin naboru 2020_ost 11/09/2020 09:48 565 KB 233
Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry