– Załatwianie spraw

Od dnia 12 września 2019 roku prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz odpadów) na numer konta bankowego: 50 9484 1150 2200 0010 0244 0093.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno

Ogłoszenia i komunikaty

Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych

Akty prawa miejscowego dotyczące gospodarki odpadami

Informacje …

Więcej Gospodarka odpadami komunalnymi

Sposób załatwiania danej sprawy, wraz ze wzorem wniosku, znajduje się pod danym odnośnikiem.

Wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi gminnej.

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi.

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji …

Więcej Warunki zabudowy, infrastruktura techniczna

Sposób załatwiania danej sprawy, wraz ze wzorem wniosku, znajduje się pod danym odnośnikiem.

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Zbiczno.

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego.

 

Więcej Ewidencja obiektów hotelarskich

Sposób załatwiania danej sprawy, wraz ze wzorem wniosku, znajduje się pod danym odnośnikiem.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Informacja na temat egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki.

Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019 / 2020.

Pomoc materialna dla uczniów …

Więcej Oświata

Sposób załatwiania danej sprawy, wraz ze wzorem wniosku, znajduje się pod danym odnośnikiem.

Wycinka drzew i krzewów przez osobę fizyczną nie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wycinka drzew i krzewów przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę.

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników …

Więcej Ochrona środowiska

Do góry