– Trwa nabór wniosków na badanie gleb rolniczych

Trwa nabór wniosków na badanie gleb rolniczych

Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zbicznie na wykonanie badań gleb rolniczych w 2017r. Zadanie będzie realizowane przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą w Bydgoszczy. Na terenie Gminy Zbiczno nadzór nad prawidłową realizacją zadania będzie sprawować pracownik stacji- Pan Paweł Komorowski.

Udział w akcji jest dobrowolny, przy jednoczesnym spełnieniu poniższych zasad:

  1. Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego muszą być położone na terenie Gminy Zbiczno (badanie nie obejmuje gruntów stanowiących przedmiot dzierżawy);

  2. Limit próbek na gospodarstwo: 1 próbka na 4 ha gruntu, nie więcej niż 20 próbek z jednego gospodarstwa;

  1. Zakres analityczny obejmować będzie: odczyn, zawartość fosforu, potasu i magnezu;

  2. Osoba zainteresowana może złożyć jeden wniosek nie częściej niż raz na dwa lata, wniosek może złożyć jedynie właściciel gospodarstwa;

  3. Zadanie dofinansowane jest częściowo ze środków budżetu gminy i częściowo ze środków zainteresowanych rolników (dopłata rolników będzie wynosić 5,00 zł od próbki).

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Zbicznie, pok. nr 9, II piętro oraz na stronach internetowych urzędu www.zbiczno.pl. www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski w terminie do dnia 12.04.2017r.

Kwota środków na przedmiotowe zadanie jest ograniczona w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.


Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry