– Trwa nabór wniosków na utylizację azbestu

Trwa nabór wniosków na utylizację azbestu

Urząd Gminy w Zbicznie informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie 70% dotacji na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów realizacji zadania będzie finansowane ze środków budżetu gminy, dzięki czemu mieszkańcy nie będą ponosić kosztów związanych z realizacją przedmiotowej usługi. Usuwanie azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Prace polegające na demontażu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy Zbiczno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Pomoc nie obejmuje zwrotu kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy zdemontowali wyroby zawierające azbest i przekazali je do unieszkodliwienia.

W związku z powyższym osoby planujące w 2017r. usunięcie wyrobów zawierających azbest zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy w Zbicznie w terminie do dnia 3.03.2017r. wniosku którego formularz jest dostępny w Urzędzie w Zbicznie, pok. nr 9, II piętro oraz na stronie internetowej www.bip.zbiczno.ug.gov.pl.

Uwaga! Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego

wniosek azbestoswiadczenie azbest

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry