– Trwa nabór wniosków na wykonanie badań gleb rolniczych w 2019 r.

Trwa nabór wniosków na wykonanie badań gleb rolniczych w 2019 r.

Informujemy, że zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zbicznie na wykonanie badań gleb rolniczych w 2019r. Zadanie będzie realizowane przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą w Bydgoszczy. Na terenie Gminy Zbiczno nadzór nad prawidłową realizacją zadania będzie sprawować pracownik stacji- Pan Tomasz Szynalewski.

Udział w akcji jest dobrowolny, przy jednoczesnym spełnieniu poniższych zasad:
1. Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego muszą być położone na terenie Gminy Zbiczno;
2. Limit próbek na gospodarstwo:
– 1 próbka na 4 ha gruntu, nie więcej niż 20 próbek z jednego gospodarstwa;
3. Zakres analityczny obejmować będzie: odczyn, zawartość fosforu, potasu i magnezu;
4. Osoba zainteresowana może złożyć jeden wniosek nie częściej niż raz na dwa lata, wniosek może złożyć jedynie właściciel gospodarstwa;
5. Zadanie dofinansowane jest częściowo ze środków budżetu gminy i częściowo ze środków zainteresowanych rolników (dopłata rolników będzie wynosić 5,00 zł od próbki).

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Zbicznie, pok. nr 9, II piętro oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbiczno pod linkiem: http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/ogloszenie-nr-692019-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-22-lipca-2019-roku-o-naborze-wnioskow-na-badanie-gleb-rolniczych/

Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski w terminie do dnia 23.08.2019 r. Kwota środków na przedmiotowe zadanie jest ograniczona w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry