– PSZOK Zbiczno

PSZOK Zbiczno

W celu złożenia do Urzędu Gminy Zbiczno lub jednej z jednostek organizacyjnych Gminy Zbiczno pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz aktywnego profilu zaufanego, który można założyć na Platformie pod adresem www.pz.gov.pl

W przypadku części spraw świadczonych przez Urząd Gminy Zbiczno istnieje również możliwość skorzystania z e-usług i złożenia formularza elektronicznego za pośrednictwem platformy GSKO – Gminnego Systemu Komunikacji On-line dostępnej na stronie www.zbiczno.e-instytucja.pl Wykaz e-usług realizowanych za pośrednictwem GSKO znajduje się na stronie platformy. Do korzystania z GSKO i potwierdzania tożsamości osoby składającej formularz elektroniczny niezbędne jest posługiwanie się profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

 

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych ePUAP:

Urząd Gminy Zbiczno: /6k7kk56mfd/SkrytkaESP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie: /gops_zbiczno/SkrytkaESP

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie: /goksir_zbiczno2/SkrytkaESP

Zespół Szkół w Pokrzydowie: /zs_pokrzydowo/SkrytkaESP

Zespół Szkół w Zbicznie:

Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie:

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziele Pomoc serwisu ePUAP na stronie epuap.gov.pl.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Zbiczno:

  1. Dokumenty elektroniczne powinny być dostarczane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP lub za pośrednictwem Gminnego Systemu Komunikacji On-line Urzędu Gminy Zbiczno  dostępnego na stronie www.zbiczno.e-instytucja.pl  (dotyczy wyłącznie e-usług świadczonych przez Urząd Gminy Zbiczno, nie dotyczy jednostek organizacyjnych Gminy).
  2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym) lub profilem zaufanym w przypadku dokumentów dostarczanych zarówno za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP jak też platformy GSKO.
  3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB.
  4. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w repozytorium.

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
  • XLS, XSLX, ODS
  • GIF, TIF, JPG, PNG

 

 

Do góry