– Rada Gminy Zbiczno

Rada Gminy Zbiczno

Rada Gminy Zbiczno

Przewodniczący Rady Gminy:
Radosław Stawski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Paweł Kowalski
Dariusz Koller

Radni:
– Waldemar Falkowski,
– Barbara Hartka,
– Mariusz Jakubowski,
– Dariusz Koller,
– Paweł Kowalski,
– Sławomir Krzyżanowski,
– Wojciech Nagórski,
– Katarzyna Ostrowska,
– Wioletta Ostrowska,
– Wiesław Rutecki,
– Janusz Sendzikowski,
– Radosław Stawski,
– Marek Szóstakowski,
– Tomasz Wiśniewski,
– Jan Piotrowski.

Prezydium Rady Gminy Zbiczno pełni dyżur w Urzędzie Gminy Zbiczno – w środy od godz. 13.15 do 15.15.


Do góry