– Dyżur Przewodniczącego Rady

Dyżur Przewodniczącego Rady

Prezydium Rady Gminy Zbiczno pełni dyżur w Urzędzie Gminy Zbiczno – w środy od godz. 13.15 do 15.00.

Do góry