– Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

KOMISJE RADY GMINY ZBICZNO KADENCJA 2018 – 2023

Komisja Rewizyjna
Sławomir Krzyżanowski – Przewodniczący
Wiesław Rutecki
Wojciech Nagórski
Waldemar Falkowski
Jan Piotrowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Tomasz Wiśniewski– Przewodniczący
Mariusz Jakubowski
Wojciech Nagórski
Marek Szóstakowski
Katarzyna Ostrowska

Komisja Finansowo – Budżetowa
Mariusz Jakubowski – Przewodniczący
Sławomir Krzyżanowski
Paweł Kowalski
Tomasz Wiśniewski
Marek Szóstakowski

Komisja Oświaty
Wioletta Ostrowska  – Przewodnicząca
Katarzyna Ostrowska
Radosław Stawski
Barbara Hartka
Jan Piotrowski

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Marek Szóstakowski – Przewodniczący
Wioletta Ostrowska
Dariusz Koller
Sławomir Krzyżanowski
Tomasz Wiśniewski

Do góry