– Skład Rady Gminy

Skład Rady Gminy

Skład Rady Gminy Zbiczno – kadencja 2018 – 2023

Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno:
Radosław Stawski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbiczno:
Paweł Kowalski
Dariusz Koller

Radni Gminy Zbiczno:
Wioletta Ostrowska
Marek Szóstakowski
Radosław Stawski
Janusz Sendzikowski
Sławomir Krzyżanowski
Mariusz Jakubowski
Tomasz Wiśniewski
Barbara Hartka
Katarzyna Ostrowska
Wojciech Nagórski
Wiesław Rutecki
Dariusz Koller
Paweł Kowalski
Waldemar Falkowski
Jan Piotrowski

Do góry