– Gospodarka odpadami komunalnymi

Od dnia 12 września 2019 roku prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz odpadów) na numer konta bankowego: 50 9484 1150 2200 0010 0244 0093.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno

Ogłoszenia i komunikaty

Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych

Akty prawa miejscowego dotyczące gospodarki odpadami

Informacje o osiągniętych przez Gminę Zbiczno poziomach recyklingu

Materiały informacyjne

 

Do góry