– Uwaga ptasia grypa

Uwaga ptasia grypa

W nawiązaniu do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy Wójt Gminy Zbiczno przypomina o obowiązku utrzymywania drobiu  w zamkniętych obiektach budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych w wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r., poz. 2091). Za nieprzestrzeganie nakazu będą nakładane kary administracyjne w wysokości od 800 zł do 8000 zł.

Zgodnie z §1 pkt. 1 ppkt. 2 lit. b) wyżej wymienionego rozporządzenia „nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.” Zgłoszenie do Inspekcji Weterynaryjnej w Brodnicy może nastąpić telefonicznie pod nr tel. 56493-46-03 (od pon. do pt. w godz. 7:30-15:30), pocztą email na adres: brodnica.piw@wp.pl lub osobiście z wykorzystaniem wzoru znajdującego się we wspomnianym rozporządzeniu.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry