– Uwaga Rolnicy, informacja w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r !!!

Uwaga Rolnicy, informacja w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r !!!

Podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

Jeżeli jednak producent rolny chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również Komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne, wówczas powinien złożyć wniosek (druk w załączeniu) w Urzędzie Gminy Zbiczno, pok. nr. 9, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy). Jest to rozwiązanie nieobowiązkowe.

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

Instrukcja i szczegóły dostępne są pod adresem:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

Do pobrania:

Wniosek suszowy UG Zbiczno

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry