– Uwaga ! Wysoce zjadliwa grypa ptaków.

Uwaga ! Wysoce zjadliwa grypa ptaków.

W dniu 10 maja 2021 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wydał Rozporządzenie nr 2/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brodnickiego, w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby w miejscowości Kurzętnik i Lipowiec gm. Kurzętnik, powiat nowomiejski.

W związku z powyższym za obszar zagrożony grypą ptaków uznane zostały m.in. miejscowości znajdujące się na terenie Gminy Zbiczno: CZYSTEBŁOTA, STRZEMIUSZCZEK, GAJ-GRZMIĘCA, RÓWNICA, ZASTAWIE, LIPOWIEC, SZRAMOWO, POKRZYDOWO, CICHE.

Na obszarze zagrożonym grypą ptaków nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach i innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogą zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
 • posiadaczowi ptaków:
  – prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
  – oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
  – przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
  – stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
  – przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
  – niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Więcej informacji o zakazach i nakazach wprowadzonych na obszarze zagrożonym znajduje się w treści Rozporządzenia nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brodnickiego, które publikujemy w załączeniu.

Rozporządzenie Nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 10 maja 2021 r.

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj
Do góry