– W starostwie podpisano umowę o współpracy przy przygotowaniu inwestycji drogowej Sosno- Zbiczno

W starostwie podpisano umowę o współpracy przy przygotowaniu inwestycji drogowej Sosno- Zbiczno

We wtorek (30 sierpnia) przedstawiciele Powiatu Brodnickiego: starosta Piotr Boiński i wicestarosta Mariusz Klonowski oraz gospodarz gminy Zbiczno- wójt Wojciech Rakowski podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej przy realizacji inwestycji pod nazwą „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno- Zbiczno.” Inwestycja dotyczy jezdni od skrzyżowania w Zbicznie do skrzyżowania na Sośnie o długości ok. 1,65 km. W ramach inwestycji zostaną wykupione grunty na poszerzenie pasa drogowego. Droga powiatowa zostanie przebudowana tzn. będzie nowa nawierzchnia oraz zostanie rozbudowana o ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,0 m. Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej i rowów otwartych oraz oświetlenie (jeszcze nie wiadomo czy tylko na przystankach autobusowych czy na całej długości).
Współpraca dotyczyć będzie przygotowania, a potem realizacji drogi ze Zbiczna do Sosna: przygotowanie techniczne i prawne projektu, pozyskanie decyzji ZRID, pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, wypłatę odszkodowań za grunty oraz wykonanie robót budowlanych. W porozumieniu m.in. ustalono projekt udziału finansowego stron w inwestycji, który przedstawiony zostanie Radzie Powiatu i Radzie Gminy Zbiczno: 50%-środki zewnętrzne w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, pozostała część: 69 % Powiat, 31 % Gmina Zbiczno.

Po okresie przygotowania prace budowlane mają być realizowane w 2018 roku.

Na podstawie informacji i zdjęć przekazanych przez Marię Oryszczak – rzecznik Starostwa Powiatowego w Brodnicy

1

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry