– Warunki techniczne, jakie muszą spełniać ogrodzenia posesji

Warunki techniczne, jakie muszą spełniać ogrodzenia posesji

Wójt Gminy Zbiczno przypomina, że ogrodzenie musi spełniać odpowiednie warunki techniczne i  nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i zwierząt. Zgodnie z § 41  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2015 poz. 1422) na ogrodzeniu na wysokości mniejszej niż 1.8 m nie wolno montować ostrych zakończeń takich jak:

  • drut kolczasty
  • elementy szkła tłuczonego,
  • ostro zakończonych materiałów (żyletek, metalowych fragmentów o ostrych krawędziach, itp.).

W związku z powyższym, wzywa się do natychmiastowego usunięcia ogrodzeń niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry