– Ważna informacja dla rolników

Ważna informacja dla rolników

Wójt Gminy Zbiczno informuje, że dokumentacja w postaci kart ewidencyjnych osób ubezpieczonych w Funduszu Emerytalnym Rolników z lat 1977- 1987 zostanie przekazana przez Urząd Gminy Zbiczno do Archiwum Państwowego w Toruniu.

W związku z powyższym osoby zainteresowane pobraniem zaświadczeń z powyższych kart mogą to uczynić w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 roku. Po tym terminie dokumentacja będzie znajdowała się w Archiwum Państwowym w Toruniu.

Ponadto informuję, że osoby chcące uzyskać zaświadczenie muszą przedstawić:

– akty notarialne nabycia gospodarstw;

– zaświadczenie z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Brodnicy potwierdzające okres posiadania gospodarstwa rolnego, a w przypadku świadczenia pracy w gospodarstwie u rodziców potwierdzenie w jakich latach rodzice posiadali gospodarstwo rolne.

Osoba do kontaktu: Ewelina Bernyś, pokój nr 5, Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, tel. 56 49 393 17.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry