– Wnioski dot. usunięcia azbestu

Wnioski dot. usunięcia azbestu

Informujemy, iż od dnia 3 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2024 r. prowadzony będzie nabór wniosków dot. przekazania do unieszkodliwienia azbestu. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku do Kancelarii podawczej, pokój nr 5 w tut. Urzędzie.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Limit środków w budżecie Gminy Zbiczno jest ograniczony, dlatego decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zbiczno).

Szczegółowe kwestie określa:

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 9, tel. 56 49 393 23, tel. kom. 790 202 746.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry