– Wnioski dot. usunięcia azbestu

Wnioski dot. usunięcia azbestu

Informujemy, iż od dnia 1 lutego do dnia 26 lutego 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków dot. przekazania do unieszkodliwienia azbestu. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku do Kancelarii podawczej, pokój nr 5 w tut. Urzędzie.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Limit środków w budżecie Gminy Zbiczno jest ograniczony, dlatego decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zbiczno).

Szczegółowe kwestie określa Zarządzenie Nr 212/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno, a więcej informacji znaleźć można w Ogłoszeniu Nr 218/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26.01.2021 r.

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 9, tel. 56 49 393 23, tel. kom. 790 202 746.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry