– Wnioski o pomoc w formie produktów żywnościowych

Wnioski o pomoc w formie produktów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zbicznie informuje, że do dnia 13.03.2024r. w tutejszym Ośrodku można składać wnioski o pomoc w formie produktów żywnościowych wydawanych przez Caritas w Brodnicy w ramach Programu FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom potrzebującym, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Kwota kryterium dochodowego w Programie FEPŻ wynosi 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1590,00 w przypadku osoby w rodzinie przy jednoczesnym spełnieniu jednej z przesłanek art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry