– Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

nieruchomość

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Do góry