– Wyremontowana droga w Zastawiu

Wyremontowana droga w Zastawiu

W listopadzie nastąpił odbiór wyremontowanego odcinka drogi gminnej w miejscowości Zastawie. Zniszczony odcinek drogi o długości 401 m zyskał nową nawierzchnię bitumiczną, odtworzone zostały pobocza z kruszywa oraz rowy odwadniające. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MAR-DAR” z Chrostkowa za kwotę 297.936,26 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 232.916,00 zł.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry