– XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej Zbiczno 2023

XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej Zbiczno 2023

Po raz kolejny w sobotę 18 lutego odbył się XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej Zbiczno 2023. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 10 zespołów amatorskich oraz śpiewaczych. Tego dnia do Zbiczna przyjechały zespoły: „Arioso” ze Świedziebni, „Medic Retro” z Włocławka, „Pokrzydowianki” z Pokrzydowa, „Złoty Krąg” z Nieżywięcia, „Sierpczanie” z Sierpca, „Złoty Kłos” z Jabłonowa Pomorskiego, „Leśna Kraina” z Cierpic, „Józefinki” ze Świecia nad Osą, „Brodniczanka” z Brodnicy oraz „Lisewianie” z Lisewa.
Wśród gości znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Paweł Szramka, Zbigniew Sosnowski — Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wicestarosta Stanisław Kosakowski, dyrektor biura Senatora Ryszard Bober Paulina Szram, proboszcz parafii Żmijewo ks. Paweł Rochman, przewodniczący Radu Powiatu Brodnickiego Roman Pytlasiński, radny powiatowy Krzysztof Jasieniecki, Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno Radosław Stawski, radna gminna Wioletta Ostrowska, sekretarz Gminy Zbiczno Mariusz Klonowski, skarbnik Gminy Zbiczno Grażyna Golubska, dyrektor Zespół Szkół w Zbicznie Urszula Pomianowska, prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu Antoni Chiniewicz, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Danuta Grzyb.
Zespoły oceniało jury w składzie: Hanna Domeradzka, Krzysztof Domeradzki i Andrzej Schuetz. W tym roku nagroda Grand Prix w postaci trofeum Zakochanego Wróbelka przyznana została zespołowi „Lisewianie” z Lisewa.

Organizatorem festiwalu byli: Zespół „Wesołe Kumoszki” ze Zbiczna, Gmina Zbiczno oraz GOKSiR Zbiczno.

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry